Įstaigos savitumas

Vilniaus lopšelis-darželis „Kurpaitė“ Vilniaus miesto Savivaldybės biudžetinė ikimokyklinė įstaiga.

Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens statusą, įstatymų nustatyta tvarka galintis įgyti paramos gavėjo statusą ir gauti paramą.

 

Lopšelio – darželio „Kurpaitė“ darbo laikas 7.00-18.30 val.

Ugdymas vyksta rusų kalba, penkias dienas per savaitę.

Savivalda:  Įstaigos taryba, Pedagogų taryba, Metodinė taryba, Vaiko gerovės komisija.

Įstaigoje veikia 4 grupės. sudaromos iš vieno arba mišraus amžiaus vaikų.

Į lopšelį-darželį vaikai priimami nuo 1,5 metų amžiaus ir ugdomi iki mokyklos

  • vaikų lopšelis – 1,5 – 3 metų vaikams
  • vaikų darželis – 3 – 5 metų vaikams
  • priešmokyklinio ugdymo grupė – 5 – 6 /7 metų vaikams

Įstaigoje dirba 11 mokytojų, 3 priešmokyklinio ugdymo ir 7 ikimokyklinio ugdymo, iš jų 7– vyr. mokytojos, meninio ugdymo mokytojas, fizinio ugdymo mokytojas, logopedas, psichologas, 4 mokytojų padėjėjos.  Įstaigos mokytojai nuolat dalyvauja ir semiasi pedagoginės patirties ir naujovių ,,Spindulio“ metodinio būrelio veikloje, kursuose, seminaruose, kuriuose kelia savo kvalifikaciją.

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Kurpaitė“ įsikūręs Naujamiestyje. Tai viena iš seniausių Vilniaus ikimokyklinių įstaigų. Pažymėtinas ugdymo tęstinumas – darželį lankė bei lanko nemažai buvusių ugdytinių vaikų, anūkų ir net proanūkių. Naujamiestis šiandien laikomas vienu perspektyviausių Vilniaus rajonų. Tai sparčiai besivystantis miesto rajonas, kuriame kinta demografinė gyventojų sudėtis. Lopšelį-darželį  lanko įvairių tautybių, mišrių šeimų vaikai, daugiausia –  rusakalbių. Kiekvienais metais daugėja lankančių užsieniečių. Pasikeitus geopolitinei situacijai didėja vaikų skaičius iš Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos. Įstaigoje integruojami specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai.

 

Adresas

Birželio 23-iosios g. 6A LT-03204 Vilnius Lietuva

El. paštas

rastine@kurpaite.vilnius.lm.lt

Įmonės kodas

190017114