Vaikų priėmino tvarka

DARŽELIO TARYBA

                   Darželio taryba – nuolat veikianti aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis teisėmis telkianti auklėtinių tėvus (vaiko globėjus), pedagogus, visuomenės atstovus, rėmėjus, svarbiausiems įstaigos veikos uždaviniams spręsti.

 

VAIKŲ ATVYKIMO Į LOPŠELĮ DARŽELĮ TVARKA

Informuojame, kad vaikai į darželį atvedami iki 9.00 val. Vėluojant skambinti telefonu grupių mokytojoms.

„KURPAITĖJE“ REKOMENDUOJAMA TRIJŲ DIENŲ VAIKO ADAPTACIJA:

Pirma diena: vaikas kartu su vienu iš tėvų kartu praleidžia grupėje apie dvi valandas.

Antra diena: vienas iš tėvų  su vaiku grupėje pabūna apie valandą ir palieka vaiką kelioms valandoms.

Trečia diena: vienas iš tėvų  su vaiku grupėje pabūna apie pusvalandį ir palieka vaiką pusei dienos/visai dienai.

Kad adaptacija būtų lengvesnė, galima atsinešti mėgstamą žaislą. Atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius, galima rinktis ilgesnę ar trumpesnę adaptaciją, prieš tai pasikonsultavus su grupės mokytoja.