Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

Darželyje siekiame padėti kiekvienam vaikui darniai augti, optimaliai ugdytis, tinkamai pasirengti mokytis mokykloje. Kokybiškas vaiko ugdymas pirmiausia priklauso nuo pedagogų kompetencijos, kuriamų sąlygų darželyje, grupėje, atviro ir pagarba grindžiamo bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais. Pedagogai organizuoja į vaiką orientuotą ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius. Priešmokyklinio ugdymo programa patvirtinta LR dokumentais – “Priešmokyklinio ugdymo programa”, “Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu”