Veiklos sritys

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIORITETAI

 

֍ Sveikos gyvensenos ugdymas

֍ Tautinės tapatybės ugdymas ir išsaugojimas

֍ Projektinė veikla

֍ Pedagogų kvalifikacijos kėlimas

֍ Ugdymo kokybės gerinimas

 

DARŽELIO ŠVENTĖS

 

Rugsėjo 1-osios šventė

Rudenėlio šventė

Kalėdų šventė. Saulėgrįža

Vasario 16-osios šventė

Užgavenės. Lūžo ledo tiltai

Velykos. Gyvybės atbudimas

Mamų šventė

Išleistuvės

Joninių šventė

 

MŪSŲ VEIKLA:

 

Šventės, popietės, renginiai darželyje ir mieste.

Kūrybinės veiklos savaitės

Parodos ir akcijos kartu su tėveliai.

Projektai, edukacinės programos po Vilnių ir Republiką

Grupių vykdomi ugdomieji projektai

Akcijjos miesto erdvėse

Projektai kartu su Vilniaus miesto darželiais