Specialistų teikiamos paslaugos

LOPŠELYJE-DARŽELYJE „KURPAITĖ” DIRBA ŠIE SPECIALISTAI:

 

PSICHOLOGAS

Psichologo darbo esmė – padėti vaiku besirūpinantiems tėvams ir mokytojoms auginti ir ugdyti kiekvieną vaiką pozityviai bei saugiai, kad vaikas galėtų atskleisti savo stipriąsias puses, augti pasitikėdamas savimi ir savo jėgomis, būtų savarankiškas, smalsus, iniciatyvus, kūrybiškas ir elgtųsi draugiškai ir rūpestingai kitų atžvilgiu.

Psichologė Tatjana  darželyje dirba

Pirmadieniais visą dieną, antradieniais po pietų

Konsultacijų dieną ir laiką galima suderinti asmeniškai

 

LOGOPEDAS

Logopedo darbo esmė – vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimas, parenkant tinkamiausius būdus, metodus ir priemones, bendradarbiaujant su pedagogais ir tėvais. Taisyklinga ir gerai išplėtota kalba yra labai svarbi prielaida sėkmingam vaiko ugdymuisi.

Logopedė Larisa darželyje dirba antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį iš ryto

Konsultacijų dieną ir laiką galima suderinti asmeniškai

 

DIETISTAS

Dietisto darželyje darbo esmė – prižiūrėti, kad maistas būtų gaminamas pagal patvirtintus valgiaraščius ir kontroliuoti maisto produktų kokybę.

Dietistė Irina darželyje dirba pirmadieniais, antradieniais , trečiadieniais , penktadieniais iš ryto

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS

Meninio ugdymo esmė yra muzikavimo metu teikti vaikams malonumą bei džiaugsmą, kad vaikas gebėtų realizuoti save dainuojant, šokant, grojant bei improvizuojant

Meninio ugdymo mokytoja Larisa veda muzikines veiklas  antradieniais, ketvirtadienias iš ryto

 

FIZINIO LAVINIMO MOKYTOJAS

                      Fizinio lavinimo esmė – prigimtinių vaiko judėjimo, aktyvumo, fizinių vaiko savybių tikslingai inicijuojamas lavinimas                                                

Fizinio lavinimo mokytojas JURIJ dirba pirmadieniais po pietų, trečiadieniais iš ryto.