Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

 

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

2019-2020 m. Korupcijos prevencijos programa ir Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas, patvirtintas 2019 m. rugsėjo 5 d. VMSA direktoriaus įsakymu Nr. 30-2249