ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI

Pareigos

Kontaktinė informacija (vardas, pavardė, kontaktai)

Darbo vieta ir laikas

Logopedė

Larisa Kostiuk

 

Logopedo kabinetas

Antrad. – 8.00-16.00 val.

Treč. – 8.00-16.00 val.

Psichologas

Tatjana Klyško

Psichologo kabinetas

Pirm.-9.00-18.30

Antr.-13.00-18.00

Treč.-13.00-18.00